News Item: Concurs ocupare 1 post Contabil Şef
(Category: Misc)
Posted by PetruPoni
Tuesday 25 February 2020 - 17:57:56

LICEUL TEHNOLOGIC PETRU PONI BUCUREȘTI, cu sediul în localitatea București, strada B-dul Preciziei, numărul 18, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: ADMINISTRATOR FINANCIAR-CONTABIL ȘEF, 1 post, conform temeiului legal HG 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.
Concursul se va desfăşura astfel:
- Proba scrisă în data de 11.03.2020, ora 09.00
- Proba practică în data de 11.03.2020, ora 10.00
- Proba interviu în data de 11.03.2020, ora 11.00 ,
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- au cetățenia română și domiciliul stabil în România;
- studii superioare economice finalizate cu licență;
- vechime de minim 5 ani în specialitatea studiilor;
- abilități certificate de operare PC_Word, Excel, Internet;
-cunoștințe de operare programe: EDUSAL, e-licitație.ro, D112, FOREXEBUG
- orice curs de perfecționare în domeniu reprezintă un avantaj .
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul din B-dul Preciziei, numărul 18, sector 6 , București.
Relaţii suplimentare la sediul liceului din B-dul Preciziei, nr.18, persoană de contact: Bobină Alexandrina Adina, Telefon: 021.3199316, Mobil: 0726816345, E-mail: liceulpetruponi@yahoo.com.


This news item is from Liceul Tehnologic Petru Poni Bucuresti
( http://liceulpetruponi.ro/news.php?extend.29 )